Vergunning nodig voor een schuilstal? Ja of nee? - DM.Equine

Vergunning nodig voor een schuilstal? Ja of nee?

Ben je van plan om een schuilstal te plaatsen? De hamvraag is steeds of daar al dan niet een bouw-of milieuvergunning voor nodig is. Met onze expertise bieden we je een antwoord.

Sinds 2016 heb je in België geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van een schuilstal voor paarden. Let wel op, je moet aan enkele strikte voorwaarden voldoen.

  1. Schuilstallen mogen maximaal 40 m² oppervlakte hebben. Dit per aaneengesloten groep van percelen in 1 eigendom. (Elk kadaster kan tellen tot 1 eigendom). Weet dat sommige gemeentes deze regel toepassen per 1 ha oppervlakte weiland.
  2. De wanden moeten opgetrokken zijn met hout.
  3. De maximale hoogte van de stal is 3 meter.
  4. Er moet minstens één volledig open zijde zijn
  5. De schuilstal(len) mogen niet gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. Dit met uitzondering van parkgebied.

Voldoet je stal NIET aan één van deze voorwaarden? Dan contacteer je best je lokale dienst stedenbouw, immers zal dan een bouw- en/of milieuvergunning nodig zijn.

Wist je dat ook DM.Equine eigen kwalitatieve schuilstallen plaatst? Ontdek het hier!

Deze website maakt gebruik van Cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookie & Privacy Policy