PaardenPaddockAandachtspunten aanleg Paddock - DM.Equine

Aandachtspunten aanleg Paddock

De aanleg van een paddock is in grote lijnen gelijkwaardig aan een rijbodem. De bodem van een paddock bestaat eveneens uit een goede onderlaag en toplaag. Het grootste verschil ten opzichte van de rijbodem is de stabiliteit van de toplaag. Daar waar een rijbodem goed stabiel dient te zijn, is dit voor een paddock minder belangrijk. Paarden dienen veilig en droog te kunnen rollen en spelen zonder hierbij de onderlaag te raken.

Onderlaag Paddock

De onderlaag van een paddock bestaat uit een goed drainerend en bij voorkeur ook dragend fundament. Hierin zijn verschillende opties. Bij het aanbrengen van een drainage in de ondergrond ontstaat een onderlaag met enkel de functie van water afvoeren. De aanbreng van een drainage voegt geen stabiliteit toe aan de toplaag en ook het type ondergrond blijft van invloed.

Een goede onderlaag bepaalt in grote mate het succes van de paddock. Als de onderlaag onvoldoende draineert dan kan het water uiteindelijk niet anders dan terug omhoog komen, ongeacht de toplaag.

Een ander optie is een fundament aanbrengen. Een goed fundament heeft zowel de drainerende functie als mede de functie van stabiliteit toevoegen aan de toplaag. Het aanbrengen van een volledig fundament heeft daarnaast als voordeel dat het type ondergrond ondergeschikt is. De paddock wordt volledig opnieuw opgebouwd.

Paddock Zand – De toplaag

De toplaag beschermt de onderlaag en vormt de laag waarop de paarden staan. De dikte van de toplaag is dan ook van belang en is mede afhankelijk van de onderlaag. Diverse zandsoorten zijn geschikt voor de toplaag van een paddock, afhankelijk van de wensen, onderlaag en budget.

Rijbak & Paddock, een combinatie maken mogelijk?

Een veel gestelde vraag is of een combinatie tussen een rijbodem en een paddock gemaakt kan worden. Alles is uiteraard mogelijk, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet ideaal is. Een goede stabiele bodem die voor het paardrijden gewenst is, is moeilijker te realiseren als de bodem ook een paddock functie heeft.

“Het geheim van een goede paardenbodem”

Deze website maakt gebruik van Cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookie & Privacy Policy