Tijd voor een goed onderhoud van je weides. - DM.Equine

Tijd voor een goed onderhoud van je weides.

Smakelijk gras, evenwichtig samengesteld uit mineralen, vitaminen, vezels en een beetje eiwitten, is het voornaamste voedsel voor paarden. Een goed beheer van uw paardenweide is daarom van groot belang voor de ruwvoer voorziening en gezondheid van uw paarden.

De grasgroei kent een belangrijke piek in het voorjaar (mei/ juni). Van zodra de grond voldoende draagkrachtig is en voor het hernemen van de grasgroei, is het aanbevolen om de weide een eerste maal te beluchten met een weidesleep, dit gebeurt nog te weinig in de paardensector. De achtergelaten mest op de weide en de eventuele molshopen worden door het slepen verspreid, mestplekken worden immers snel ware broeinesten van wormen en onkruid. Daarnaast wordt door het slepen ook het afgestorven gras verwijderd. Als het slepen in de zomer nogmaals wordt herhaald gebeurt dat best voor een regenbui zodat na het slepen het gras vlot terug kan groeien.

Een andere belangrijke werkzaamheid in het voorjaar is de bemesting. Via bemesting wordt het gras voorzien van de belangrijkste voedingselementen zoals stikstof (N), Fosfor (P) en Kalium (K), ook wel Potas genoemd en eventueel andere elementen zoals Magnesium (Mg), Natrium (Na) en Zwavel (S),… Hoeveel en welke voedingselementen het gras nodig heeft is sterk afhankelijk van de geschiedenis van het perceel, de uitbating (bij hooien worden meer voedingselementen afgevoerd dan bij grazen), het humusgehalte,… 

Hooien

Na de voorjaarswerkzaamheden zal de weide zeer productief zijn in mei en juli. Door de piek in grasproductie in het voorjaar is dit de ideale moment om ruwvoeder voor de winter aan te leggen en dus een snede te hooien. Van zodra het gras in aar komt kan er gehooid worden, je hoeft zeker niet te wachten tot de aar volledig is afgerijpt. Een normale maaiperiode voor paarden is de eerste helft van juni. De weersvoorspellingen zijn ook van belang voor een goede maaidatum te bepalen. Voor voordroog is een periode van 3 à 4 zonnige dagen nodig. Het gras moet een drogestofgehalte van 40 à 50% bereiken, na het persen van voordrooggras in balen en vervolgens omwikkelen met folie zullen er bepaalde anaërobe gistingsprocessen optreden waardoor het vochtig milieu in het product zuurder wordt en alle bederfprocessen stilvallen. U moet wel de nodige voorzorgen nemen om de folie niet te beschadigen tijdens de bewaring. Voor hooi zijn 5 à 7 zonnige dagen nodig voor een drogestofgehalte van +/- 85% te bereiken (ofwel nog slechts 15% water).

Deze website maakt gebruik van Cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookie & Privacy Policy